Az EFOP-3.2.3-17-2017-00045 számú Digitális környezet a köznevelésben elnevezésű projekt fő célja a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztésén alapuló eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA:

 2018.01.01 – 2022.03.31.

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
110 millió forint (támogatási intenzitás 100%)

A PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETTJE:  Szolnoki Tankerületi Központ

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI:

A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben
 történő megismertetése és alkalmazása. A projektet benyújtó tankerület vállalja, hogy a projekt hozzájárul
 — az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;
 — a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;
 — a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;
 — új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;
 — az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;
 — a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztéséhez;
 — a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a természettudományos megismerés és a kreatív készségek fejlesztéséhez;
 — az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához.

A projekt célja, hogy Szolnok és térsége négy iskolája olyan módszertani és eszközfejlesztéseket hajtson végre, amely hozzájárul a digitális környezet fejlesztéséhez és a digitális tanulási lehetőségek kiszélesítéséhez és ezeket hozzáférhetővé tegye a többi intézmény részére (intézményi honlapok, illetve NKP felülete, nyílt bemutatók).

A PROJEKT MEGVALÓSULÁSA A SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN:
— GEOMATECH - Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyagrendszer – a tanulók matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása.
— GEOMATECH - Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer – a tanulók támogatása a természettudományos megismerés folyamatában a fizika tantárgyon keresztül.

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PEDAGÓGUSOK A SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN:
     Szakmai vezető: Deák László
     Projektmenedzser: Majnárné Varga Tünde
     Projektasszisztens: Glodeák Miklós
     Digitális módszertani asszisztens: Barta Tünde
     Digitális tananyagfejlesztők: Barta Tünde (matematika), Lukács-Bartha Ildikó (matematika), Lukács-Bartha Róbert (fizika)

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ OSZTÁLYOK A SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN:
2018/19. tanévben: 10.A (matematika), 9.B (fizika)
2019/20. tanévben: 11.A (matematika), 10.B (fizika)
2020/21. tanévben: 12.A (matematika), 11.B (fizika)